ข่าวภาคค่ำ

กทพ.ประกาศ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ในวันฉัตรมงคล

ข่าวภาคค่ำ - วันที่ 4 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคมนี้ หรือวันฉัตรมงคล เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. จำนวน 1 วัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยวันฉัตรมงคลถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กทพ. ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 โดยสามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านแอปพลิเคชัน "EXAT Portal" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร 1543

ข่าวที่เกี่ยวข้อง