ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ช่างปั้นดินเผา อาชีพสวนทางยุคโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดขอนแก่น กำลังได้รับความนิยมมาก ทำให้ช่าง ปั้นดินกันไม่ทันกับที่ตลาดต้องการ และช่วงนี้ยังมีรายได้เฉลี่ยวันละเกือบ 1,000 บาท สวนทางกับอาชีพอื่นทีี่กำลังลำบากในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ติดตามจากคุณชนะชัย แก้วผาง

นางปอก บัวภู่ ช่างปั้นอายุ 63 ปี ในหมู่บ้านวังถั่ว อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ยังคงรับจ้างปั้นดินเผา และมีความหวังว่าลูกสาวจะกลับมาสืบทอดอาชีพดั้งเดิม เพราะมองว่าเป็นอาชีพสร้างรายได้ดีแม้กระทั่งในช่วงโควิด-19 ที่หลายคนกำลังตกงาน ที่สำคัญ นี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ด้วยเหตุผลที่ว่าอาชีพปั้นดินเผาเป็นงานฝีมือ ต้องใช้ความประณีต เพราะกว่าจะได้แต่ละชิ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทำให้ชาวบ้านหลายคนทิ้งอาชีพนี้ไป ช่างปั้นดินที่เหลืออยู่ไม่กี่คน ทำให้ผลิตกันไม่ทันกับยอดสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

บ้านยายโก้ง เป็นร้านปั้นดินเผาที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่น และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้คนเข้ามาฝึกอาชีพ เพื่อสืบทอดศิลปะการปั้นดินเผา แต่ก็มีคนเข้าไปฝึกน้อยมาก ทำให้ภูมิปัญญาเก่าแก่ของหมู่บ้านค่อย ๆ ถูกหลงลืม

ในช่วงวิกฤตโรคโควิด–19 มีหลายอาชีพต้องตกงาน และได้รับความเดือดร้อน แต่สำหรับชาวบ้านกลุ่มนี้ ยังคงใช้ศิลปะภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างรายได้ ไม่ต้องพลัดถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่น และยังได้ช่วยกันต่อลมหายใจของเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังถั่วแห่งนี้ด้วย