ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : โครงสร้างปรับ แรงงานเปลี่ยน วิกฤตหรือโอกาส

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุดวันนี้ยังอยู่กับปัญหาแรงงานไทย จะปรับตัวให้อยู่รอด ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งของ "โรค" และ "โลก" อย่างไร ติดตามจากคุณธัญญารัตน์ ถาม่อย