สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : พิสูจน์วัดใต้น้ำ จ.อุบลราชธานี

เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีคนอยากดูมากอีกตอนหนึ่ง นั่นคือ การดำน้ำสายยางลงไปสำรวจวัดโบราณ ในเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ชาวบ้านไม่เคยเห็น และไม่กล้าดำลงมาก่อน ทำไม อนุวัต กล้าดำ ติดตามใน "อนุวัตจัดให้"