สนามข่าว 7 สี

ตำรวจเน้นตักเตือน คนไม่สวมหน้ากากอนามัย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ตำรวจทั่วประเทศใช้วิธีการตักเตือนประชาชนที่ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า หรือสวมใส่ผิดวิธีในที่สาธารณะ ซึ่งก็พบว่าทั้งหมดให้ความร่วมมือดี

หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดเพิ่มเติม เรื่องข้อปฏิบัติการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยให้เจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติตามให้ถูกต้อง แต่หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม จึงจะใช้วิธีเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ ตั้งแต่ 6,000 บาท ไปจนถึง 20,000 บาท

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวแล้ว โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนและแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง หากพบบุคคลใดปล่อยปละละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ให้เข้าไปดำเนินการทันที หากบุคคลนั้นให้ความร่วมมือ ก็ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับ ซึ่งผลการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานนี้ พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงไม่จำเป็นต้องจับปรับ หรือนำตัวส่งฟ้องศาล

ส่วนกรณีที่หลายจังหวัดมีการประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลากลางคืน ตำรวจจะไม่ตั้งด่านตรวจสอบเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือประชาชน แต่ทั้งนี้จะยังคงมีด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว หรือผู้ติดเชื้อที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไปในวงกว้าง

สำหรับศูนย์รับแจ้งผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19 สายด่วน 191 ที่เปิดมาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน มีผู้ป่วยโทรมาขอความช่วยเหลือ 103 ราย และขอคำปรึกษา 325 ราย ในจำนวนนี้ได้ประสานนำส่งโรงพยาบาล 86 ราย รอการส่งตัว 11 ราย และรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อกลับ 6 ราย