สนามข่าว 7 สี

วันฉัตรมงคล ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

วันพรุ่งนี้ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการ ทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศให้ประชาชนสามารถขึ้นทางด่วนฟรีได้ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคมนี้ หรือ วันฉัตรมงคล เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. จำนวน 1 วัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยวันฉัตรมงคล ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กทพ. ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 โดยสามารถเติมเงินผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่าน Application EXAT Portal หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร 1543