เช้าข่าว 7 สี

วันฉัตรมงคล ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา 10 ด่าน ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคมนี้ หรือวันฉัตรมงคล เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยวันฉัตรมงคล ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งใน กทพ. ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 โดยสามารถเติมเงินผ่าน Application ของธนาคารต่างๆ

และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ผ่าน Application "EXAT Portal" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร 1543