เช้าข่าว 7 สี

ทอผ้าย้อมสีด้วยน้ำแร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ลำปาง

กลุ่มทอผ้า และย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่ เป็นกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกัน ที่บ้านแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยใช้เวลาว่างหลังจากภารกิจหลัก มาทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ช่วยเพิ่มรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประธานกลุ่มทอผ้า เล่าว่า การทอผ้า และย้อมสีธรรมชาติด้วยน้ำแร่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น จนมาถึงในรุ่นปัจจุบัน ซึ่งมีการคิดค้นหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น มาสร้างคุณค่า อาทิ ใบไม้ และเปลือกไม้ มาใช้ย้อมสี และยังมีการนำน้ำแร่จากธรรมชาติ ในบ่อน้ำแร่แจ้ซ้อน ที่มีสีของตะกอนหิน และตะไคร่น้ำ ซึ่งให้สีสันที่แตกต่างกัน มาใช้ย้อมผ้า ส่วนการนำผ้าที่ทอเสร็จแล้วไปแช่ในน้ำแร่ จะช่วยให้เนื้อผ้านุ่มลื่น เหมือนกับฟอกด้วยน้ำสบู่ ถือเป็นความประณีตในทุกขั้นตอนการผลิต

นอกจากการทอผ้าแล้ว ยังมีช่างออกแบบที่มีฝีมือ ออกแบบเป็นเสื้อผ้าในหลากหลายรูปแบบ ให้กลายเป็นชุดสวมใส่ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงกลายเป็นสินค้าที่น่าให้การสนับสนุน จนมีการพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว เป็นเครื่องการันตีฝีมือได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อหาไปสวมใส่ หรือเป็นของฝากญาติมิตร ญาติผู้ใหญ่ จะช่วยสร้างความประทับใจ และความภาคภูมิใจ ในงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง