เช้าข่าว 7 สี

เลี้ยงไก่แจ้ด้วยอาหารผสมกาแฟชะมด จ.ตราด

ที่สากลฟาร์ม บ้านบางกระดาน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเกษตรกรได้เลี้ยงไก่แจ้ด้วยอาหารเม็ดผสมกาแฟชะมด เพื่อให้ได้ไข่ไก่แจ้กาแฟชะมด พร้อมทั้งผลิตอาหารไก่แจ้สูตรกาแฟชะมดจำหน่ายให้ลูกค้าด้วย

โดยนายสากล กรวยทรัพย์ เจ้าของฟาร์ม เล่าว่า ตนเองได้เลี้ยงไก่แจ้ ไว้ 300 ตัว ในสวนยางพารา มีทั้งสายพันธุ์ไก่ป่า สีสันต่างๆ และไก่แจ้เผือก สีขาว เริ่มจากที่เลี้ยงไว้เพียงไม่กี่ตัว ได้ขยายพันธุ์ จนมีจำนวนมากขึ้้น แล้วคัดตัวที่มีลักษณะดี ส่งประกวดความสวยงาม และแข่งเสียงขัน จนประสบความสำเร็จ ได้รางวัลชนะเลิศหลายรางวัล ต่อมาได้มีความคิด ผลิตไข่ไก่แจ้ -กาแฟชะมด

โดยการใช้อาหารไก่ ผสมกับกาแฟชะมด อัดเป็นอาหารเม็ด ใช้เลี้ยงไก่ เพื่อให้ไข่ไก่แจ้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าไข่ไก่แจ้ทั่วไป แล้วนำไปทำเป็นเมนูอาหารเสริม เพื่อสุขภาพ บำรุงสายตาเพิ่มประสาทสัมผัส รับประทานควบคู่กับกาแฟชะมด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเตรียมเปิดขายอาหารไก่แจ้กาแฟชะมด ควบคู่ไปกับการขายพันธุ์ไก่แจ้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง