7HDร้อนออนไลน์

กทม.หนัก คลัสเตอร์คลองเตยติดเชื้อ 304 คน ชุมชนบ่อนไก่ติดแล้ว 59 คน

วันนี้ ( 3 พ.ค.64 )พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เปิดเผยว่าการระบาดรอบใหม่ กทม.พบผู้ติดเชื้อ 13,283 คน ปัจจัยเสี่ยงสถานบันเทิง 1,884 คน ตลาดและชุมชน 674 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 3,839 คน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 6,886 คน ขณะเดียวกัน ก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว 52 คน  มีโรคประจำตัว 41 คน ไม่มีโรคประจำตัว 8 คน อายุต่ำสุด 27 ปี สูงสุด 91 ปี 

สำหรับคลัสเตอร์สำคัญ คือชุมชนในเขตคลองเตย ระลอกเดือน เม.ย.64 ติดเชื้อแล้ว 304 คน อยู่ในชุมชนแออัด 193 คน อาศัยในคอนโดมิเนียม หอพัก 111 คน โดยผู้ติดเชื้อคนแรกเป็นพนักงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ก่อนทราบผลติดเชื้อสังสรรค์กับเพื่อน แพร่เชื้อให้คนในครอบครัว และกระจายสู่ชุมชน ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อสูงสุดใน 3 ชุมชน รวม 99 คน ได้แก่ ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน และชุมชนพัฒนาใหม่

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/03/608fa17d2a21a7.01368456.jpg

ทั้งนี้ กทม.ได้ขอความสนับสนุนแล็บตรวจหาเชื้อ และในบ่ายวันนี้ จะหารือแผนปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน การจัดการผู้ติดเชื้อ คัดแยกเป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียง เหลือง แดง จุดคัดกรองหรือพักคอย วัดสะพาน ไม่ให้เสี่ยงนำเชื้อกลับไปแพร่บ้าน ผู้นำชุมชนแนะนำกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวในบ้าน ระดมฉีดวัคซีนในชุมชนที่พบการติดเชื้อสูง

พญ.อภิสัย กล่าวอีกว่าขณะที่ชุมชนเคหะบ่อนไก่และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พบผู้ป่วย 59 คน ภาพรวมแขวงลุมพินีและปทุมวัน พบผู้ติดเชื้อแล้ว 142 คน จึงขอให้ประชาชน ชุมชนใกล้เคียงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะจะมีการประกาศตรวจหาเชื้อเชิงรุก ผู้ประกอบการในตลาด อะพาร์ตเมนต์ ลูกจ้างอยู่ในชุมชนหรือเคหะที่มีความเสี่ยง จัดการให้กลุ่มเสี่ยงแยกออกจากผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/03/608fa20d2eff87.56837614.jpg

นอกจากนี้ ข้อมูลจากจิสดาพบว่าชุมชนแออัดใน กทม. จำนวน  680 จุด แยกเป็นเขตพบว่าผู้ติดเชื่อระดับสีแดง 301 คนขึ้นไป 6 เขต ติดเชื้อตั้งแต่ 201-300 คน จำนวน 8 เขต ติดเชื้อ 101-200 คน จำนวน 16 เขต ติดเชื้อ 51-100 คน จำนวน 18 เขต และติดเชื้อ 1-50 คน จำนวน 2 เขต โดยต้องมีมาตรการลงพื้นที่เฝ้าระวัง เตรียม รพ.รักษา และ รพ.สนาม  เพื่อวางแผนรับมือ ผู้ติดเชื้อความเสี่ยงสูง ต้องระวัง

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/03/608fa18b96b6b2.39997885.jpg