ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรีประชุมทีมเศรษฐกิจกำหนดแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับกระทบจากโรคโควิด-19

เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยนั้น ได้เชิญ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นายทศพล ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะปรึกษานายกรัฐมนตรี สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมเพื่อวางแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อมตั้งแต่ต้น ทั้งสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จนถึงมาตรการที่ประกาศยกระดับการระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยที่ประชุมวันนี้จะรับทราบการประเมินผลกระทบและพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่ครอบคลุมทุกส่วน ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟู และเมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้ว กระทรวงการคลังและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะต้องกลับไปจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวานนี้ ว่ามาตรการมุ่งเน้นแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ

นอกจากนายกรัฐมตรีจะประชุมเพื่อการเตรียมการเยียวยาฟื้นฟูผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แล้ว บ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรีจะประชุม คบค.ชุดเล็ก เป็นการเร่งด่วน คาดว่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์ที่วันนี้ มีหลายจุดคลัสเตอร์ที่น่าห่วงกังวลโดยเฉพาะพื้นที่ ชุมชน คลองเตย