ห้องข่าวภาคเที่ยง

23 จังหวัด งดออกนอกเคหสถานเวลากลางคืน

อัปเดตล่าสุด ศบค. กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า มีจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานแล้ว 23 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 2 จังหวัด ภาคกลาง และภาคตะวันออก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด และภาคใต้ 6 จังหวัด โดยจังหวัดล่าสุด ที่เพิ่งประกาศขอความร่วมมือประชาชน คือ จังหวัดราชบุรี