ห้องข่าวภาคเที่ยง

จองฉีดวัคซีนหมอพร้อม พุ่งเกิน 500,000 คน

วันที่ 3 ของการเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์ และ แอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ทั้งโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

กระทรวงสาธารณสุข รายงานยอดผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 สำเร็จ ล่าสุด มี 577,423 คน มาจากช่องทางไลน์ 413,748 คน และแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม"อีก 163,675 คน

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับการยืนยันนัดหมาย วัน เวลา และ โรงพยาบาลที่เลือกจองฉีดวัคซีนผ่านหน้าจอไลน์ หรือแอปพลิเคชัน โดยก่อนถึงวันนัดหมาย 1 วัน ก็จะมีข้อความแจ้งเตือน

และเช้านี้วันนี้ LINE หมอพร้อม แจ้งเตือนปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่ออัปเดตเวอร์ชัน 2.1 มาเป็น 2.2 และ กลับใช้ได้อีกครั้งช่วงสายๆ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบ ช่วยให้ผู้สูงอายุที่ไม่มี วัน และเดือนเกิด สามารถลงทะเบียนได้แล้ว โดยให้ใส่เลข 00 ในช่องวัน และเดือนเกิด จากนั้นใส่ พ.ศ.เกิดตามจริง ก็จะสามารถลงทะเบียนได้ แต่หากพบปัญหาอื่นๆ สามารถสอบถามที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูล "หมอพร้อม" 0-2792-2333