ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยาฟาวิพิราเวียร์ กระจายสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้บริหารจัดการยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาที่ให้ในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ ตามแนวทางการรักษาภายใต้การดูแลของแพทย์ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข กระจายไปตามโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนทั่วประเทศแล้วอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยตั้งแต่ช่วงวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน มีการกระจายยา ไปยังทุกจังหวัด ที่มีผู้ป่วยทุกเขตสุขภาพแล้ว 765,600 เม็ด รวมถึงกระจายไปยังโรงเรียนแพทย์ แห่งละ 4,000 – 6,000 เม็ด และโรงพยาบาลภาคเอกชนกว่าแสนเม็ด

สำหรับนโยบายรัฐบาล ที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ในภูมิภาคนั้น ขณะนี้ได้ให้องค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเจรจากับผู้ขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้ได้สิทธิผลิตยาชนิดนี้ในประเทศไทยได้เอง โดยตระหนักถึงประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ