ห้องข่าวภาคเที่ยง

โรงแรม 80% เตรียมปิดยาว ถึง ต.ค. 64

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้หารือกับสมาชิกพบว่าโควิด-19 ระลอก-3 ทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเหลือเพียง 5% และมีโอกาสที่โรงแรมกว่า 80% ที่เป็นสมาชิก อาจงดให้บริการชั่วคราวยาวจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง

ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนคำสั่ง ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เป็นเวลา 14 วัน หลังได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิก ถึงผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ประเมินเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายต่อวันน่าจะอยู่ราว 1,400 ล้านบาท

โดยขออนุญาตให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. งดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมนี้ หรือในวันศุกร์นี้ รวมทั้งขอให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับกระทบจากโควิดตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น ช่วยเยียวยาค่าจ้าง เงินเดือน 50% หรืองดการจัดเก็บภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปีที่ผ่านมาและผ่อนผันการชำระดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน รวมทั้งพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี