7HDร้อนออนไลน์

เสิร์ฟบุฟเฟต์กินในรถ สวนทางมาตรการ ศบค. สั่งตรึงชายแดนป้องกันโควิดกลายพันธุ์

จากกรณีที่ ศ.นพ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งเตือนถึงการระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย ที่ต้องระวังแพร่ระบาดอย่างมาก คือ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 สายพันธุ์นี้จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ไม่ควรให้สายพันธุ์นี้มาระบาดในประเทศไทยได้ ขณะนี้ในไทยพบโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์อินเดีย ในสถานกักกันตัว โดยสามารถตรวจจับและควบคุมได้ในระบบกักกัน

วันนี้ ( 3 พ.ค.64 ) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กวันนี้ มีการหารือและขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนจากเดิมที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในช่วงนี้ขอความร่วมมือให้เพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนมาเลเซีย กัมพูชา และลาว ด้วย

นอกจากนี้ นายกฯ ได้ร่วมประชุม ศบค.ชุดเล็ก เพื่อบูรณาการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.

ด้าน นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยว่าการเสิร์ฟ์อาหารบุฟเฟต์ให้นั่งรับประทานในรถยนต์เป็นความเสี่ยง เนื่องจากขณะนี้พบการติดเชื้อในครอบครัวจากการกินอาหารร่วมกันมากขึ้น การรับประทานอาหารในรถ ต้องนั่งอยู่ในรถร่วมกันเป็นชั่วโมง และต้องถอดหน้ากากระหว่างรับประทานอาหาร เว้นระยะห่างก็ไม่ได้ ดังนั้นการกินอาหารที่นำมาเสิร์ฟในรถยนต์ จึงไม่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ที่กำหนดให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อต้องออกนอกบ้าน และเมื่ออยู่ในรถยนต์มากกว่า 1 คน เพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำให้สั่งอาหารจากร้านไปกินที่บ้าน