เจาะประเด็นข่าว 7HD

เจาะ 3.8 แสนล้าน รัฐควรใช้อย่างไรให้คุ้มค่า

เงินที่ภาครัฐพร้อมเทหมดหน้าตักเพื่อสู้พิษโควิด-19 ระลอกสาม มีทั้งหมด 380,000 ล้านบาท ซึ่งนโยบายรัฐที่ผ่านมามุ่งเน้นอัดฉีดเงินเข้าระบบ ลดภาระประชาชน และกระตุ้นการใช้จ่าย แต่มีข้อเสนอจากนักวิชาการ TDRI ว่า อาจต้องปรับปรุงหลักคิดกำหนดมาตรการใหม่ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์

สำหรับมาตรการเดิมที่ใช้อยู่ อาทิ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน อาจต้องชะลอไปก่อน เพราะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่รัฐบาลออกมาตรการคุมเข้ม ให้ประชาชนอยู่บ้าน ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมยังต้องเตรียมเงินอีกราว 2,000,000 ล้านบาท ไว้รองรับเพื่อฉุดให้เศรษฐกิจฟื้นตัวด้วย