เจาะประเด็นข่าว 7HD

ผู้ป่วยปกปิดไทม์ไลน์โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ ระส่ำ

เป็นภาพคุณแม่ส่งลูกสาวที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบึงโขงหลง แผนกฉุกเฉิน ซึ่งต้องเข้ากักตัวร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด 23 คน มีความเสี่ยงสูง 13 คน ส่งไปกักตัวที่ศูนย์กักกันของจังหวัดแล้ว ที่เหลือ 10 คนให้กักตัวอยู่บ้าน โดยสาเหตุที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีผู้ป่วยโควิด-19 ปกปิดไทม์ไลน์ ทำให้เกิดความระส่ำไปทั้งโรงพยาบาลกระทบกับการให้บริการของประชาชนด้วย เพราะเหลือบุคลากรเพียงแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น

ทั้งนี้โรงพยาบาลประสานกับ รพ.สต.ไว้แล้ว ให้รับผู้ป่วยอาการทั่วไป เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลไว้แล้ว