ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประกอบอาหาร เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" พร้อมมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,200 ชุด แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานฯ ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2564 รวม 8 วัน มอบอาหารแก่ประชาชนใน 8 อำเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอหัวหิน, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, อำเภอกุยบุรี, อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด รวม 25,675 ชุด โดยวันนี้ ได้เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วย

โอกาสนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664

ที่โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมปรุงและบรรจุอาหารกล่อง ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวม 400 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารส่งให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด