สนามข่าว 7 สี

ย้ำ 51 จังหวัด ให้กักตัวผู้เดินทางข้ามจังหวัด

ศบค.มท. คําสั่งและออกประกาศ ของ 51 ให้ผู้เดินทางจากนอกพื้นที่ ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด

เพจไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ คำสั่งและประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.มท.เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นประกาศให้มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ในช่วงนี้ 51 จังหวัด กักตัวผู้มาจากพื้นที่อื่น ซึ่งเป็น 1 ในมาตรการเพื่อยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้กระจายไปในพื้นที่อื่น ๆ จากการเดินทางของประชาชน นอกเหนือจากการของดเดินทางข้ามจังหวัด

โดยระยะเวลาในการกักตัวของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขแตกต่างกัน ซึ่งหากจำเป็นต้องเดินทาง ก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขของจังหวัดปลายทางที่ต้องเดินทางไปได้ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วคลิกที่ชื่อจังหวัดในแผนที่เพื่อดูประกาศได้ ทั้งนี้ตามประกาศส่วนใหญ่จะเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และกักตัวสังเกตุอาการ และงดการไปในสถานที่ต่าง ๆ ในระหว่างอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ พร้อมกับต้องปฎิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะเดินทางออกจากพื้นที่

ล่าสุดพบว่ามีทั้งหมด 28 จังหวัดที่มีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้ามออกจากบ้าน โดยเพิ่มเติมที่จังหวัดนครราชสีมา กระบี่ ปัตตานี ภูเก็ต บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค