เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 พฤษภาคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 4 พฤษภาคม 2564
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแรงเป็นพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้