เช้าข่าว 7 สี

ทำพิธีจุดบั้งไฟ ไหว้ปู่ตา ขอฝนทำนา ที่ จ.นครราชสีมา

เริ่มต้นเช้านี้ ไปกันที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมฐานบั้งไฟเก่า บ้านหินเงิ้ม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโดนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพราะชาวบ้านที่นี่ มีการรวมตัวกันทำพิธีจุดบั้งไฟ ไหว้ปู่ตา เป็นประเพณีจุดบั้งไฟ เบิกบ้าน ซึ่งเป็นประเพณีในท้องถิ่น ที่มีการสืบสานมาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน และเป็นการเชื่อมความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชน

อดีตกำนันตำบลดอนยาวใหญ่ เล่าว่า ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้นทำนาฤดูกาลใหม่ ชาวบ้านจะมารวมตัวกัน เพื่อทำพิธีจุดบั้งไฟ เป็นการบอกกล่าวปู่ตา พระยาแถน และเจ้าที่เจ้าทาง ตามความเชื่อ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้ และเครื่องบวงสรวง ก่อนจุดบั้งไฟ เป็นการขอฝนให้ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะได้มีน้ำสำหรับทำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง