ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : คุมเข้มชายแดนสกัดโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ล่าสุด มียอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 สะสม 718 คน (2 พฤษภาคม) และมีทีท่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางข้ามจังหวัดไปมา ขณะที่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และตัวเมืองสงขลา ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงมีคลัสเตอร์ของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายกลุ่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งติดตาม และกำลังรอผลตรวจโควิด-19 อีกกว่า 1,400 คน

ส่วนที่อำเภอสะเดา ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร เพื่อออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการลักลอบหนีเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ ทั้งบริเวณด่านพรมแดนสะเดา- ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์, ด่านพรมแดนสะเดา - ด่านพรมแดนบ้านประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ไม่ให้เข้ามาในไทย

สืบเนื่องจากที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Yung Poovorawan" ว่าการพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในไทย ยังไม่น่ากลัวเท่าโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ เพราะสายพันธุ์อินเดียพบเฉพาะในสถานที่กักกันเท่านั้นแต่สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่กำลังระบาดอย่างหนักในมาเลเซีย มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายทางพรมแดนธรรมชาติ ซึ่งอาจจะทำให้วัคซีนที่ทางการไทยเร่งฉีดให้กับประชาชนอยู่ขณะนี้ใช้ไม่ได้ผลดีกับโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ส่วนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสงขลา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง