ข่าวดึก 7HD

กระทรวงกลาโหมขอพื้นที่โกดังท่าเรือ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ย่านคลองเตย

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กระทรวงกลาโหม จะเป็นหน่วยหลักในการสนับสนุนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคลองเตย โดยจะบูรณาการ การทำงานจากทั้งกรุงเทพมหานคร เหล่าทัพ และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งขอใช้อาคารคลังเก็บสินค้า ท่าเรือคลองเตย เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ซึ่งหากผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 250 - 300 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ คาดว่าจะเปิดใช้งานภายในเดือนพฤษภาคมนี้

และวันนี้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารการท่าเรือฯ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม สาธารณสุข และ กทม. ร่วมตรวจสถานที่โกดังสเตเดียม ตามที่ได้รับการประสานขอพื้นที่จากกระทรวงกลาโหม โดยเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนจะใช้พื้นที่วัดสะพาน เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับได้ 100 เตียงไปก่อน จนกว่าโรงพยาบาลสนามที่การท่าเรือจะพร้อมใช้งาน โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมเป็นแม่ข่ายและสนับสนุนในการดูแลทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์