ข่าวดึก 7HD

คัดกรองเข้มคนไทยกลับจากมาเลเซีย

ที่ด่านพรมแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แรงงานไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย พากันมาลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยต่อเนื่อง ซึ่งทางการมาเลเซีย ผลักดันให้กลับถูกต้องตามกฎหมาย หลังพบการแพร่ระบาดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ โดยกำหนดให้กลับได้สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

โดยแรงงานไทยที่เดินทางข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซีย ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูลจะต้องเข้ากักตัวที่ State Quarantine ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ที่บ้านด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะถูกส่งไปกักตัวตามภูมิลำเนาแต่ละคน เจ้าหน้าที่ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จากมาเลเซีย ข้ามแดนทางภาคใต้เข้ามาในประเทศ

ส่วนชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตรงข้ามอำเภอตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ยังคงปิด เรือโดยสารข้ามฟากงดให้บริการ เช่นเดียวกับตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลก 193 กิโลเมตร ที่ไหลผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก แว้ง ตากใบ และสุคิริน เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเข้มงวด ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่งนายอำเภอสุไหงโก-ลก ขอให้ประชาชนข้ามแดนเข้ามาอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อสกัดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย

ส่วนที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตรงข้ามด่านบูกิตบือราปิต รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่คัดกรองเข้มคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย โดยก่อนที่จะข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย จะต้องฉีดยาฆ่าเชื้อสัมภาระ ซักประวัติ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากนั้นจะพาไปกักตัวในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ 14 วัน ตามกระบวนการควบคุมโรคระบาด ส่วนตามแนวชายแดน นายอำเภอเบตง ก็ส่งกองกำลังลาดตระเวนอย่างเข้มงวด ป้องกันการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติด้วย