ข่าวดึก 7HD

โควิด-19 ฉุดธุรกิจร้านอาหารทรุด 2 ปี

ล่าสุดยังไม่มีความชัดเจน เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง ของสมาคมภัตตาคารไทย ที่ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอผ่อนคลายมาตรการ โดยเปิดให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้าน ได้ไม่เกิน 21 นาฬิกา แม้จะอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุด เพื่อบรรเทาผลกระทบ ซึ่งรัฐบาลต้องใช้เวลาศึกษาให้รอบด้านก่อน โดยนายกสมาคมภัตตาคารไทย ระบุว่า ภัตตาคารทุกราย ยินดีทำตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้ยังสามารถเปิดบริการได้

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ จะส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ความเสี่ยงการกลับมาระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอยู่ ประเมินว่า ธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะมีมูลค่าราว  380,000 ถึง 390,000 ล้านบาท หดตัว 2.6- 5.6% ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันโดยร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมา ต้องหันไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายนอก สะท้อนให้เห็นจากยอดคงค้าง สินเชื่อที่เร่งตัวขึ้นในปีที่แล้ว

ไม่ต่างจากภาคธุรกิจโรงแรม นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการเดือดร้อนหนัก เพราะอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเหลือเพียง 5% และเป็นไปได้สูงมากที่โรงแรมกว่า 80% ที่เป็นสมาชิกสมาคม อาจงดให้บริการชั่วคราวยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง