รอบรั้วรอบโลก

เยอรมนี ยกเลิกเทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ เป็นปีที่ 2

เจ้าหน้าที่ประจำแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี ประเทศยกเลิกเทศกาล "อ็อกโทเบอร์เฟสต์" (Oktoberfest) ซึ่งเป็นเทศกาลเบียร์และอาหาร ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนี และเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมให้เหตุผลว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเทศกาลดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ เยอรมนี ยังคงอยู่ในระหว่างมาตรการ"ล็อกดาวน์" ซึ่งรวมถึงการสั่งห้ามประชาชน รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ในสถานที่สาธารณะ โดยในปัจจุบัน เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ราวร้อยละ 146.9 ต่อจำนวนประชากร 100,000 คน  ทั้งนี้ เทศกาล"อ็อกโทเบอร์เฟสต์" จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี และมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 6 ล้านคน