7hdร้อนออนไลน์

รัฐกะเหรี่ยงของเมียนมา พบผู้ติดโควิด-19 แล้วกว่า 1300 คน

ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมียนมา ล่าสุด มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว 1,309 คน โดยก่อนหน้านี้ เมียนมามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศรวม 142,842 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 3,209 คน

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรัฐกะเหรี่ยงรวมทั้งความไม่สงบระหว่างกองทัพกะเหรี่ยงและกองทัพเมียนมา ซึ่งส่งผลให้มีชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากอพยพหลบหนีการสู้รบมายังชายแดนไทย

ด้านเจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบได้นำผู้อพยพหลบหนีการสู้รบ มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวเพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้นตามหลักมนุษยธรรม และได้ดำเนินการคัดกรองผู้อพยพหลบหนีการสู้รบ ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาด เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยรุนแรงขึ้น
    
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องงด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยเฉพาะพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวของผู้อพยพหลบหนีการสู้รบในเมียนมา