7hdร้อนออนไลน์

อิสราเอลพบผู้ติดโควิด19 สายพันธุ์บราซิลและสายพันธุ์ชิลีครั้งแรก

วันนี้ (4 พ.ค.64) กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล เปิดเผยว่า วานนี้ (3 พ.ค.64) อิสราเอลพบผู้ป่วยชายคนหนึ่งซึ่งได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว และเด็กทารก ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์บราซิล อีกทั้งยังพบผู้ป่วยอีกคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ชิลี ทั้งที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 3 คนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งทางการขอไม่เปิดเผยถึงประเทศต้นทาง รวมทั้งไม่ได้อธิบายถึงอาการของผู้ป่วยและรายละเอียดที่ชัดเจน พร้อมทั้งกล่าวอีกว่า ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับการกลับมาติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วหรือผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 และยังไม่ทราบว่าวัคซีนสามารถป้องกันโควิด-19 กลายพันธุ์ได้หรือไม่รวมทั้งได้แนะนำประชาชนไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลานี้

ขณะเดียวกัน อิสราเอลได้รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 19 คนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้อิสราเอลมีผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียยืนยันสะสมอย่างน้อยแล้ว 60 คน

ปัจจุบัน อิสราเอลมีสถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคโควิด-19 มากกว่า 830,000 คน และคงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 1,250 คนเท่านั้น ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย 6,367 ราย และมีประชาชนได้รับวัคซีนทั้ง 2 เข็มแล้วอย่างน้อย 5 ล้านคน