ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกรัฐมนตรี นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ในนามของรัฐบาล ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างล้วนประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นพระเมตตา พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อดับทุกข์ร้อน ในยามที่บ้านเมืองประสบภัย ช่วยให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง