ห้องข่าวภาคเที่ยง

แพทย์แนะนำประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยลดการแพร่ระบาด

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตือนถึงความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั่งเดิมถึง 1.7 เท่า โดยเชื้อสายพันธุ์นี้ จะมีปริมาณไวรัสในลำคอจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสแพร่ระบาดได้สูง และส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อระลอกเดือนเมษายนพุ่งสูงกว่าทุกรอบ และมีผู้เสียชีวิตต่อวันจำนวนมากคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยทั้งหมด

ซึ่งการป้องกันที่ทำได้ คือ การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มาฉีดวัคซีน เพื่อช่วยกันลดอัตราการระบาดให้เร็วขึ้น