ห้องข่าวภาคเที่ยง

ยกระดับตรวจบุคคลเข้าออกพื้นที่ ที่ จ.ปัตตานี

รายงานสดจาก ด่านตรวจเกาะหม้อแกง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี : เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการตรวจสอบบุคคลก่อนจะเข้าเขตจังหวัดปัตตานี ที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัด หลังจากที่จังหวัดรอบข้างริมชายแดน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น หวั่นการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้จากมาเลเซีย

สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียอย่างเข้มข้น

ทำให้ล่าสุด อย่างในจังหวัดปัตตานี ที่พบผู้ติดเชื้อสูงถึง 51 คน (3 พ.ค.) จนมียอดติดเชื้อสะสมเป็น 154 คน ทำให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้สั่งยกระดับมาตรการควบคุมโรค 10 มาตรการ เข้มข้น อย่างการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 20 คน, สั่งปิดสถานบันเทิง สนามกีฬา ร้านสะดวกซี้อ เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น.

นอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดปัตตานี ต้องลงทะเบียนรายงานตัวที่ด่านคัดกรองก่อนเข้าเมืองทุกคน และเพิ่มจุดตรวจจากเดิมที่มีเพียงจุดตรวจด้านรอยต่อจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลาแค่ 2 จุด แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 4 จุด เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดสงขลา มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าว อาจล่าช้าในการสัญจร แต่เพื่อความปลอดภัยและควบคุมโรค

ขณะที่การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผู้ป่วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้สนับสนุน อาคารสำนักงานบริหารเขตอุตสาหกรรมปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัด รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 70 เตียง และสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คัดกรอง รวมทั้งใช้อาคารอเนกประสงค์ และโรงยิมเนเซี่ยม เป็นสถานที่กักกันของจังหวัดปัตตานี

ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนกลับไทยใน วันพรุ่งนี้ 5 พ.ค. 64 ที่จะเข้ามาใน 5 ด่าน มียอด 34 คน อย่างที่ด่านพรมแดนสะเดา 22 คน ด่านสุไหงโก-ลก 4 คน, ด่านเบตง 7 คน, ด่านวังประจัน 1 คน