ห้องข่าวภาคเที่ยง

3 เที่ยวบินรับคนไทยกลับจากอินเดีย

ในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) จะมีเที่ยวบินภารกิจพิเศษจากประเทศไทย ไปประเทศอินเดียที่นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือ จึงขอให้คนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และจะเดินทางกลับให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ ภายในวันนี้ (4 พ.ค.)เวลา 14.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ออกประกาศให้คนไทยใน ประเทศอินเดียได้ทราบแม้จะปิดบริการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล ตั้งแต่วันที่ 3-14 พฤษภาคม แต่ให้คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ติดต่อสถานทูต ที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ใน 2 เที่ยวบิน

โดยเที่ยวบินแรกจะออกเดินจากประเทศอินเดียกลับประเทศไทยในวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งคนไทยต้องติดต่อลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม

ส่วนเที่ยวบินในวันที่ 15 พฤษภาคม จะต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ และขอให้ทุกคนตรวจสอบอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง รวมถึงขั้นตอนการออกนอก

ประเทศอินเดีย พร้อมให้คนไทยที่ลงชื่อติดตามสิทธิการเดินทางกับ จาก Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ต่อไป