ห้องข่าวภาคเที่ยง

เอกชน วอนรัฐฯ ช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงาน

นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย รายงานว่า โควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้ภาคการขนส่งสินค้า ลดลง 50-60% และภาคการขนส่งผู้โดยสารลดลง 70-80% จึงอยากให้รัฐบาล เร่งให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนด้วยการออกมาตรการต่างๆ เช่น การเชยจ่ายเงินสมทบค่าจ้างกรณีไม่เลิกจ้างพนักงาน 50% ของอัตราเงินเดือน, ให้สถาบันการเงินยกเลิกการเรียกเก็บดอกเบี้ยและระงับการชำระเงินต้นชั่วคราวถึงสิ้นปี 2564, ระงับการเรียกเก็บเงินสมทบประกันสังคมทั้งลูกจ้างและนายจ้าง, ปรับลดภาษีต่างๆและช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภค

เช่นเดียวกับ นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ที่ก่อนหน้านี้ ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้คลายล็อกนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม แต่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยล่าสุด มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมให้ช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหาร เช่น ช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงาน 50% , งดการจัดเก็บภาษีร้านที่ได้รับผลกระทบ , ให้ ศบค. ช่วยประสานเจ้าของห้างสรรพสินค้าและเจ้าของพื้นที่ต่างๆ ให้ช่วยลดค่าเช่า 50%

ขณะที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ประเมินว่า สถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจ 0.5% ต่อเดือน ขณะที่รัฐวางแผนฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นระหว่างนี้รัฐบาลต้องวางแผนจัดหาเงินเพื่ออัดฉีดเงินเข้าฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้า โดยระยะสั้นอาจจะต้องใช้เงิน 4-5 แสนล้านบาท แต่หากยืดเยื้อเกิน 3 เดือนอาจจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนถึง 1,000,000 ล้านบาท