เจาะประเด็นข่าว 7HD

แพทย์รับเตียงผู้ป่วยโควิด-19 หนักใกล้วิกฤต ปรับแผนการรักษา รพ.สนาม-ปรับระดับผู้ป่วยเข้า ICU

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจและอยู่ห้องความดันลบ ขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ราว ร้อยละ 70-80 ทั่วประเทศ ยอมรับว่าขณะนี้โรงพยาบาลเข้าสู่ภาวะเตียงตึง ขณะนี้กรมการแพทย์เตรียมขยาย ICU สนาม โดยเตรียมสถานที่ไว้ คือ โรงพยาบาลราชวิถี ปรับอาคารที่มีห้องว่าง และใช้สถานที่ภายในโรงพยาบาล

สาเหตุที่ไม่สามารถใช้สถานที่อื่นเช่นโรงยิมปรับเป็น ICU สนามได้ เพราะอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในห้อง ICU มีระบบที่ซับซ้อน การใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลปรับเป็น ICU สนาม จะช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้ และส่วนที่สำคัญในการจัดการผู้ป่วยที่มีอาการหนัก กรมการแพทย์ได้มีการปรับแผนการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยหนักที่มีความจำเป็นจริงๆ เข้าสู่ห้อง ICU

นอกจากนี้ยังมีการปรับแผนเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลือง หรือเริ่มมีอาการ จากเดิมที่ส่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารักษาต่อในโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลหลัก เมื่อผู้กลุ่มนี้อาการดีขึ้นก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยอาการสีเขียว