รอบรั้วเอเชีย

จับชายลักลอบค้าเต่ากระในอินโดนีเซีย

เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ จากศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ และมูลนิธิเต่า ประจำเมืองซอรอง (Sorong) จังหวัดปาปัวตะวันตก ของอินโดนีเซีย เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ เต่ากระตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บ ตามบริเวณลำตัว หัว และครีบ ภายหลังถูกชายคนหนึ่ง นำไปไว้ท้ายรถกระบะ ก่อนขับวนอยู่รอบ ๆ เมือง เพื่อเตรียมนำไปขาย โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถจับตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้ โดยหลังเสร็จสิ้นการรักษา ทางเจ้าหน้าที่ จะส่งมอบเต่าให้ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ และมูลนิธิเต่าปาปัว ดูแลต่อไป และเมื่อมีสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอ ก็จะปล่อยกลับสู่ลงทะเล

ทั้งนี้ เต่ากระมีลักษณะคล้ายเต่าตนุ เป็นเต่าทะเลขนาดกลาง มีลำตัวไม่ใหญ่มากนัก ลักษณะของกระดองมีลวดลายและสีสันสวยงาม ขอบกระดองเป็นหยักโดยรอบ ในอดีตมักถูกนำไปทำเป็นเครื่องประดับ กระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่น ในมหาสมุทรโลก ปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในสถานะ เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์