ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สาธารณรัฐอินเดีย

ที่อาคารโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียเป็นการเร่งด่วน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รัฐบาลจึงเร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลี ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะเดียวกันหลายประเทศได้ส่งความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขวิกฤติในครั้งนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด