ประเด็นเด็ด 7 สี

กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 สกัด คลัสเตอร์ชุมชนคลองเตย

ประเด็นเด็ด 7 สี - วันนี้กรุงเทพมหานคร เดินหน้าตรวจคัดกรองเชิงรุก และฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ชุมชนคลองเตย หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่แพทย์แนะเร่งตรวจคัดกรองชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพมหานคร ป้องกันการระบาดคลัตเตอร์ใหม่

วันที่ 27 และ 30 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เชิงรุกในชุมชนคลองเตย  หลังพบข้อมูลการสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อที่ทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ส่วนหนึ่งระบุ พักอาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย

ผลการตรวจจากชุมชนแออัด 3 แห่ง พบผู้ติดเชื้อ 99 คน จากการตรวจ 1,333 คน ขณะที่ ศบค. รายงานผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนคลองเตย ตลอดทั้งเดือนเมษายน พบผู้ติดเชื้อ 304 คน ในจำนวนนี้พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดถึง 193 คน

จากสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแออัดในเขตคลองเตย มีผู้พักอาศัยมากกว่า 100,000 คน เป็นประชาชนที่มีข้อมูลตามระบบ 80,000 คน ที่เหลือเป็นประชากรแฝง มีบ้านพักราว 75,000 หลังที่ปลูกติดกัน บางบ้านพักอาศัย 7-10 คน หากมีการติดเชื้อเพียง 1 คน ก็มีความเสี่ยงแพร่กระจายติดเชื้อได้ทั้งบ้าน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น มีองค์กรภาคเอกชนและผู้นำชุมชน รีบเข้าบริการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน เช่นเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่รอเตียงรักษาเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัว มีการประสานข้อมูลทำประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อค้นหาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

แต่สิ่งยังเป็นปัญหาและไม่สามารถควบคุมได้ คือ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพบริการรับจ้างกระจายอยู่ทั่วกรุง จึงไม่อาจหยุดงานเพื่อกักตัวได้   

ขณะที่ วันนี้ (4 พ.ค.) กรุงเทพมหานคร ได้ระดมเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนคลองเตย คัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ตั้งเป้าอย่างน้อย 4,000 คนต่อวัน และลุยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มีผลตรวจเป็นลบ อย่างน้อย 2,500-3,000 คนต่อวัน ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชาชนทั้งชุมชน ภายใน 2 สัปดาห์

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเดินตรวจคัดกรองเชิงรุก ในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยใช้โมเดลของชุมชนคลองเตยเป็นต้นแบบสกัดโรคโควิด-19