เช้านี้ที่หมอชิต

แพทย์รับเตียงผู้ป่วยโควิด-19 หนักใกล้วิกฤต เตรียมขยายห้องไอซียูสนาม

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมการแพทย์ เผยโรงพยาบาลทั่วประเทศใกล้วิกฤต ผู้ป่วยหนักครองเตียงร้อยละ 70-80 เตรียมขยายห้องไอซียูสนาม และปรับแผนรับผู้ป่วยหนักเข้าไอซียู
  
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ และอยู่ห้องความดันลบ ขณะนี้เข้ารับการรักษาอยู่ราวร้อยละ 70-80 ทั่วประเทศ ยอมรับว่าขณะนี้โรงพยาบาลเข้าสู่ภาวะเตียงตึง ขณะนี้กรมการแพทย์เตรียมขยายไอซียูสนาม โดยเตรียมสถานที่ไว้แล้ว คือ โรงพยาบาลราชวิถี ปรับอาคารที่มีห้องว่าง และใช้สถานที่ภายในโรงพยาบาล

สาเหตุที่ไม่สามารถใช้สถานที่อื่น เช่น โรงยิมปรับเป็นไอซียูสนามได้ เพราะอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องไอซียูมีระบบที่ซับซ้อน การใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลปรับเป็นไอซียูสนาม จะช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้ และส่วนที่สำคัญในการจัดการผู้ป่วยที่มีอาการหนัก กรมการแพทย์ได้มีการปรับแผนการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยหนักที่มีความจำเป็นจริง ๆ เข้าสู่ห้องไอซียู

นอกจากนี้ยังมีการปรับแผนเพิ่มโรงพยาบาลสนาม ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลือ หรือเริ่มมีอาการ จากเดิมที่ส่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารักษาต่อในโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลหลัก เมื่อผู้กลุ่มนี้อาการดีขึ้นก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยอาการสีเขียว