สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ชุมชนคลองเตย

อนุวัตจัดให้ พูดถึงการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ ที่ชุมชนสี่แยกมหานาค ชุมชนบ่อนไก่ และชุมชนคลองเตย ไปติดตาม