เช้านี้ที่หมอชิต

เล่นสเกตบอร์ดในสนามบิน

เช้านี้ที่หมอชิต - สนามบินแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ไม่มีคนใช้ จึงเปลี่ยนมาเป็นลานสเกตบอร์ดให้บรรดานักสเกตเข้าไปเล่น โดยเป็นสนามบินอันดับ 2 ของโลกที่ไม่มีคนใช้ รองมาจากสนามบินอัมสเตอร์ดัม