เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : ทำความสะอาดพระพุทธไสยาส (พระนอน) วัดพระเชตุพน

เช้านี้ที่หมอชิต - พระวิหารพระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า "วิหารพระนอน" ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในวาระสำคัญจะมีการทำความสะอาดวิหาร และองค์พระพุทธไสยาส ทุกคนต่างมาช่วยกันอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อย เพื่อให้เกิดความสง่าสวยงาม

พระพุทธไสยาสองค์นี้ยังมีจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่วัดแห่งนี้ โดยความเชื่อว่าหากได้เข้าไปกราบองค์พระแล้วให้ขอพร จะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขดั่งมีร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นที่พึ่งในชีวิต

องค์พระเป็นปูนปั้นปิดทองอร่ามทั้งองค์ มีความยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร เป็นองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธรูปนั้นมีการประดับมุกที่ฝ่าพระบาททั้ง 2 ข้าง โดยทำเป็นรูปมงคล 108 ประการ