7 สีช่วยชาวบ้าน

ป.ป.ช.เจาะถนนยวบยาบ พบการบดอัดไม่ได้มาตรฐาน จ.ตรัง

ป.ป.ช.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง เจาะถนนเลียบคลองชลประทานที่ชาวบ้านขนานนามว่า "ถนนยวบยาบ" ซึ่งพบการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน แต่ฝ่ายผู้รับเหมายังคงบดอัดถนนไม่ได้มาตรฐานซ้ำอีก

เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เจาะพื้นถนน (คอลลิ่ง) ลาดยางผิวจราจรคันคลองลำน้ำฝั่งซ้าย (นาน้อย) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบว่าได้มาตรฐานตรงตามสัญญาจ้างหรือไม่ ปรากฏว่าความหนาและวัสดุที่ใช้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ แต่การบดอัดชั้นรองพื้นผิวถนนยังไม่ได้มาตรฐาน และพื้นผิวของถนนยังหลุดร่อนง่ายด้วย

นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ถนนสายนี้ผู้รับเหมารับจ้างจากโครงการชลประทานตรัง เป็นถนนแอสฟัลต์ผสมน้ำยางพารา งบประมาณ 12.3 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เปิดใช้งานไม่นาน ถนนทรุดชำรุดหลายจุด ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า "ถนนยวบยาบ" พร้อมร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐ       

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบถนนไม่ได้มาตรฐานเป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียน จึงออกคำสั่งให้รื้อถนน เพื่อลงหินคลุกและลาดยางใหม่ตลอดทั้งสาย นำมาสู่การตรวจสอบในครั้งนี้ แต่ผู้รับเหมาก็ยังคงบดอัดถนนไม่ได้มาตรฐานซ้ำอีก จึงส่งเรื่องให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดตรัง ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป