7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเฮ ศูนย์ดำรงธรรมแก้ปัญหาประปาหมู่บ้าน จ.มหาสารคาม

ศูนย์ดำรงธรรมมหาสารคาม แก้ปัญหาประปาหมู่บ้านถูกทิ้งร้างมานานกว่า 4 ปี ให้สามารถใช้งานได้ หลังชาวบ้านเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำใช้

จากกรณีชาวบ้าน บ้านโคกก่อ หมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กว่า 500 หลังคาเรือน เดือดร้อนจากปัญหาระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้งานไม่ได้นานกว่า 4 ปี และไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไข จนชาวบ้านต้องไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

ล่าสุด นายกฤตภัค โนมะยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า หลังชาวบ้านร้องเรียน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พร้อมประสาน อบต.โคกก่อ เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเข้ามาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จนสามารถเดินเครื่องผลิตประปาหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้แล้ว

โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังสร้างระบบประปาหมู่บ้านเสร็จเกิดภัยแล้งในพื้นที่ ทำให้อ่างเก็บน้ำโคกก่อ แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาแห้งขอด จนชาวบ้านต้องหันไปใช้น้ำจากบ่อบาดาลแทน แต่น้ำบาดาลที่ได้ไม่ค่อยสะอาด มีกลิ่น และรสกร่อย จึงเรียกร้องให้มีการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยหลังจากเปิดเดินเครื่องผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้านแล้ว จะมีการคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประปากับชาวบ้านต่อไป