เช้าข่าว 7 สี

อันซีน... สถาปัตยกรรมวัดศรีชมชื่น จ.นครพนม

แหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม ในจังหวัดนครพนม ที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมแล้ว จะต้องชื่นชอบไปกับศิลปะช่าง สไตล์ฝรั่งเศส ในยุคล่าอาณานิคม นั่นคือ วัดศรีชมชื่น ในตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา มีความโดดเด่นในการก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ สร้างจากอิฐมอญ ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นดินปั้น ผสมยางไม้ธรรมชาติแบบโบราณ และสีจากธรรมชาติ และยังมีภาพสีเขียนที่เขียนถึงชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมในอดีต ที่หาดูได้ยาก

สำหรับตำบลพิมาน ถือเป็นตำบลท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดนครพนม ที่ได้มีการส่งเสริม ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง