เช้าข่าว 7 สี

หนุ่มวิศวะเปลี่ยนอาชีพ เปิดฟาร์มเลี้ยงวัว

ที่ ภาณุวัฒน์ ฟาร์ม ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เจ้าของฟาร์มวัว "บราห์มันแดง" พร้อมด้วยภรรยา ได้ช่วยกันปรับพื้นที่นา กว่า 25 ไร่ เพื่อทำฟาร์มวัว โดยนายภาณุวัฒน์ เล่าว่า หลังจากเรียนจบปริญญาตรี ด้านวิศวะฯ ได้ไปทำงานที่ โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับภรรยา มีความฝันว่าอยากจะกลับมาทำฟาร์มเลี้ยงวัวที่บ้าน จึงได้ช่วยกันเก็บเงิน เพื่อส่งเงินมาให้พ่อซื้อวัวไว้เลี้ยง จนมีวัวอยู่ถึง 8 ตัว

กระทั่งช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 โรงงานได้มีการลดพนักงาน และโอทีลง ทำให้ตัดสินใจลาออก กลับมาปรับพื้นที่นาที่บ้าน เป็นฟาร์มเลี้ยงวัว ทั้งแบบซื้อมา-ขายไป และพัฒนาสายพันธุ์วัวไว้ขาย จนประสบความสำเร็จ ได้กลับมาอยู่ที่บ้าน มีความสุขอยู่กับครอบครัว ทำงานที่ตัวเองรัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง