เช้าข่าว 7 สี

กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้มราคาหน้ากากอนามัย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจสอบ และติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และราคาวางจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากที่อยู่อาศัย

เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติ ราคาหน้ากากอนามัย มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.90 - 2.50 บาท ไม่เกินไปกว่าราคาควบคุม แต่ถ้าประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ก็ให้แจ้งมาที่สายด่วน 1569 พร้อมเตือนผู้จำหน่าย หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท จำหน่ายราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ได้ประสานให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย แจ้งปริมาณที่พร้อมส่งมอบ หรือกำลังผลิตที่ยังคงเหลืออยู่มาที่กรมฯ โดยหากพื้นที่ใดมีปริมาณหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ จะได้ประสานจัดส่งไปเสริมให้ทันที และยังได้ขอให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน