ข่าวดึก 7HD

การท่าเรือ จัดพื้นที่ตรวจโควิด-19 ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย

จากการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ก็มีมติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19เชิงรุก ให้ชาวชุมชนคลองเตย ล่าสุดวันนี้การท่าเรือฯ ได้จัดพื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ "ชุมชนพัฒนา 70 ไร่" เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำรถ Mobile LAB มาตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกให้กับชาวชุมชนคลองเตย

โดยตลอดทั้งวัน ตรวจได้ประมาณ 700 คน แบ่งเป็น ช่วงเช้า 350 คน และช่วงบ่ายอีก 350 คน ซึ่งการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนี้จะสามารถรู้ผลภายใน 1-2 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แจกน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้ประชาชน และในวันพรุ่งนี้ การท่าเรือฯ เตรียมจัดพื้นที่จุดตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก 4 จุด รวมเป็นทั้งหมด 5 จุด บริเวณรอบชุมชนคลองเตย