7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่ออกประกาศควบคุมการเข้าออก 2 หมู่บ้าน หลังพบการติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อน

วันนี้ (5 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่ 4 พ.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,766 คน รักษาหายแล้ว 2,498 คน คิดเป็นร้อยละ 66 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,261 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิมอยู่ที่ 7 คน ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ซึ่งมีผู้ป่วยคลัสเตอร์ครูและเด็กเล็ก รวมทั้งผู้ปกครองติดเชื้อ 27 คน รักษาหายแล้ว 26 คน ส่งตัวไปกักต่อที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก 1 คน ทำให้สามารถปิดโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้แล้ว

ส่วนที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เหลือผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่จำนวน 90 คน และคาดว่าจะสามารถทยอยกลับบ้านได้ต่อเนื่อง จึงได้มีการประเมินและวางแผนว่าในวันที่ 7 พ.ค. 2564 นี้ จะปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลง หากไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง ซึ่งหากมีผู้ป่วยเหลือก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนามหลักที่ศูนย์ประชุมฯ แทน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ผู้ป่วยในตัวเมืองจะลดลงต่อเนื่อง แต่กลับพบว่ามีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ต่างอำเภอ พบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งมีการรวมกลุ่มจัดเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลังพบมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้านของ 2 อำเภอ คือ ที่บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อโควิดรวม 10 คน และพื้นที่บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง พบมีผู้ติดเชื้อโควิดรวมแล้ว 8 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/05/60921f41274c90.80396015.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/05/60921f385ca0d3.62924319.jpg


ประกาศดังกล่าวได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยัง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น และขอความร่วมมือให้ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคของแต่ละอำเภอควบคุมติดตามและดำเนินป้องกันโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 - 17 พ.ค. 2564