เกาะกระแสออนไลน์

อนุมัติแล้ว! เราชนะ ม33 เรารักกัน เพิ่มให้อีก 2000 บาท ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน โดยมีกรอบวงเงินอยู่ที่ 85,500 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบด้วย

-โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท
เพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โครงการ ม.33 เรารักกัน  กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท
เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564


สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท  ยังมีโครงการดังนี้

-โครงการคนละครึ่ง เฟส3
วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 
กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้
รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล